วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การค้าตลาดรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566

นำโดยผม พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ จังหวัดปทุมธานีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566

นายภาสกร บุญญลักษม์

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการแถลงข่าว การจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 ร่วมด้วย พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ร่วมกัน แถลงข่าว การจัดงาน และขอเชิญชมการแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคมนี้ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสวนเทพปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง

                                            พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีในครั้งนี้ การใช้งบประมาณในการจัดงานนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อดึงคนให้เข้ามาท่องเที่ยว ให้มีการจับจ่ายใช้สอยในจังหวัด ซึ่งจะทำให้เงินสะพัด ประชาชนในจังหวัดมีรายได้ และยังได้รับ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็ถือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลง ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 5 ด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน มุ่งส่งเสริมด้านกีฬาต่างๆ นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ยังได้ตระหนักและ เล็งเห็นคุณค่าของการฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาว จึงได้เกิดโครงการดังกล่าวงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กำหนดโครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ในระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2566 ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริวณสวนเทพปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี

โดยมีประเภทเรือที่จัดการแข่งขันฯ แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– เรือยาวประเภท 55 ฝีพาย จำนวน 8 ทีม
– เรือยาวประเภท 40 ฝีพาย จำนวน 8 ทีม
– เรือยาวประเภท 30 ฝีพาย จำนวน 12 ทีม
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้แก่ เรือพายม้า หรือ
เรือท้องถิ่น ประเภท 10 ฝีพาย จำนวน 12 ทีม
เงินรางวัลการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 2,561,๐๐๐บาท

#องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
#อบจปทุมธานี #ชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานี