ททท.สำนักงานอุดรธานีร่วมกับสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย โดยการสนับสนุนของเทศบาลเมืองหนองคายและหอการค้าจังหวัดหนองคาย รวมทั้งพันธมิตรภาคเอกชนเช่นสายการบินไทยแอร์ เอเชียจัดกิจกรรมม่วนกุ๊บ…สงกรานต์อีสานหนองคาย ๒๕๖๒ (Nongkhai SongkranFestival & Fun 2019)

สถานที่จัดงาน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (หลังเดิม) โดยไม่มีค่าใใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน (เข้าชมฟรี) ในวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. โดยร่วมกับพันธมิตร ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ และองค์กร เอกชน ในพื้นที่ประกอบด้วยเทศบาลเมืองหนองคาย สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย หอการค้าจังหวัดหนองคาย สายการบินไทยแอร์ เอเชีย จัดกิจกรรม โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยกิจกรรมการนมัสการสิ่งศักดิ์เสริมมงคลชีวิตและสรงน้ำพระ๙ ส. (สิริมงคล) กิจกรรมแต่งกายย้อนยุค

ในชุดอัญญาเมืองหนองคาย ภายใต้บรรยากาศ ๒ ล้าน ๒ เวียง งานเทศกาลอาหาร ๕ ภาค การแสดงดนตรีพื้นบ้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ และกิจกรรมสอยดาวการกุศล โดยไดรับการสนับสนุนของรางวัลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานีและพันธมิตรในพื้นที่

วันนี้ (๒๒ เมษายน ๒๕๖๒) ททท.สำนักงานอุดรธานี และพันธมิตร นำรายได้จากการจัดกิจกรรมสอยดาวการกุศลมามอบให้กับกาชาดจังหวัดหนองคายเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศลของจังหวัดโดยได้รับเกียรติจากท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย (นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ) รับมอบร่วมกับนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย (นายวรากร เจียรเสริมสิน) ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายนางอรุณี ณ หนองคายและสมาชิกสมาคมฯ ณ ที่ทำการกาชาดจังหวัดหนองคาย

#Citynewsthai#นายเมืองพาเที่ยว​#ม่วนกุ๊บสงกรานต์อีสานหนองคาย2562#MORENongkhai#หนองคายมากกว่าที่รู้จัก#กิจกรรมสอยดาวการกุศล