นายกรกฏ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยได้จัดโปรโมชั่นฮอทสุดๆ ด้วยบัตรโดยสารราคาพิเศษ Weekday Sales โดยสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 และเดินทางระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2562 (ต้องเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เฉพาะวันอาทิตย์ – วันพุธ) ในเส้นทางโตเกียว โอซากา นาโกยา ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้นที่ 11,700 บาท โซล ปูซาน ประเทศเกาหลี ราคาเริ่มต้นที่ 11,600 บาท ไต้หวัน ราคาเริ่มต้นที่ 7,900 บาท สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้นที่ 6,200 บาท (ราคารวมภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว) ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)