ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายวิบูลย์ นิมิตวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจันทบุรี ณ อาคารเลขที่ 22/86 หมู่ 7 ถนนภิญญสาสน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี หอการค้าจังหวัดจันทบุรี ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในในงานจำนวนมาก

โดยหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมงานมีความพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและสนับสนุนส่งเสริมการทำงานด้านการท่องเที่ยวให้จังหวัดจันทบุรีเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งเจิมป้ายอาคารสำนักงาน และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดทั้งหน่วยงานพันธมิตรที่มาร่วมงาน

นายวิบูลย์ นิมิตวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานในพิธี กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง มีทรัพยากร การท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งธรรมชาติ ภูเขา ป่าไม้ น้ำตก ชายทะเล ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน การท่องเที่ยวเชิงกีฬา วิ่ง ปั่นจักรยาน ผจญภัย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตร ผลไม้ที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางธุรกิจอัญมณี มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว จึงได้ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ในภูมิภาคตะวันออก ที่ จังหวัดจันทบุรี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา และในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ได้กำหนดเปิดอาคารที่ตั้งสำนักงานถาวรแห่งนี้

นางปราณี จั่นนพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานจันทบุรี กล่าวว่า การจัดงานเปิดอาคารสำนักงาน ททท. สำนักงานจันทบุรี ถือเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ พันธมิตร ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสื่อมวลชน ให้ทราบถึงการจัดตั้งสำนักงาน ททท. สำนักงานจันทบุรี สาขาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแห่งใหม่ในภูมิภาคตะวันออกอย่างเป็นทางการ ตลอดทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของพนักงาน ททท.สำนักงานจันทบุรี ที่พร้อมจะปฏิบัติงานในด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ร่วมกับเครือข่ายหน่วย งานพันธมิตร และการบูรณาการในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์ (Vision) พ.ศ. 2560-2564 “ ททท. เป็นผู้นําในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน ”

สอบถามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวได้ที่ ททท.สำนักงานจันทบุรี : 22/86 หมู่ 7 ถนนภิญญสาสน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์: 039 480 220 ,0625951902, 0625956106, 062 5950676 โทรสาร 039 480 221 E-mail : [email protected] https://www.facebook.com/ททท.สำนักงานจันทบุรี/