เปิดให้บริการสวอป สนับสนุนธุรกรรมเกมโทเคน โดยใช้การโต้ตอบแบบทันที  ขึ้นทะเบียนรีเฟลกต์บนวีมิกซ์.ไฟ เพื่อวางโครงสร้างการเติบโตร่วมกันสำหรับระบบนิเวศวีมิกซ์วีมิกซ์ เพลย์ (WEMIX PLAY) แพลตฟอร์มเกมบล็อกเชนโดยวีเมด (Wemade) ประกาศขยายบริการเกมไฟ (GameFi) เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศดังกล่าวให้เติบโต  นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มบริการสวอปสำหรับเกมโทเคนต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งในสภาพคล่องของระบบนิเวศวีมิกซ์ เพลย์

บริการสวอปสำหรับเกมไฟนี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานแลกเปลี่ยนเกมโทเคนเป็น pWEMIX$ ได้ทันที โดยใช้การโต้ตอบแบบทันที ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของวีมิกซ์จะบันทึกลงในวีมิกซ์ เพลย์ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังเพิ่มสินทรัพย์ด้วยการขอค่าธรรมเนียมทำธุรกรรมส่วนหนึ่งจากการทำสเตกกิงเกมโทเคนและ pWEMIX$ ได้ด้วย

นอกจากนี้ รีเฟลกต์ (REFLECT) ซึ่งเป็นโทเคนสังเคราะห์ของวีมิกซ์ เพลย์ ยังได้ขึ้นทะเบียนบนวีมิกซ์.ไฟ (WEMIX.Fi) ในฐานะเกมโทเคนตัวแรกด้วย รีเฟลกต์เป็นโทเคนสังเคราะห์ที่สร้างขึ้นโดยรวมโทเคนที่ขึ้นทะเบียนในรีเฟลกต์ อัลไลแอนซ์ (REFLECT Alliance) เข้าด้วยกัน เกมโทเคนที่ขึ้นทะเบียนใหม่นี้จะรับได้ผ่านทางแอร์ดร็อป รีเฟลกต์ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามกันนั้น มีเป้าหมายในการดันโทเคนสังเคราะห์และโทเคนอื่น ๆ ที่ประกอบกันนี้ให้เติบโต โดยมีลักษณะเฉพาะของการเชื่อมโยงซึ่งการเติบโตของเกมนำไปสู่การเติบโตของรีเฟลกต์ จากนั้นจึงนำไปสู่การเติบโตของแพลตฟอร์ม

การขึ้นทะเบียนรีเฟลกต์บนวีมิกซ์.ไฟ จะทำให้วีเมดเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันในเมกาอีโคซิสเต็มของวีมิกซ์ และเศรษฐกิจในอีโคซิสเต็มต่าง ๆ เพื่อสร้างกรอบการทำงานที่ส่งเสริมการเติบโตร่วมกันในทางกลับกัน วีมิกซ์ เพลย์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแพลตฟอร์มเกมบล็อกเชนแบบเปิด เป็นแพลตฟอร์มเว็บที่ให้บริการบนบล็อกเชนที่หลากหลาย รวมถึงข้อมูลของเกมที่ให้บริการ ไปจนถึง NFT การประมูล และบริการ DeFi เช่น โทเคน รีเฟลกต์ สวอป และการทำสเตกกิง

นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2565 บริษัทยังคงนำเสนอเกม P&E หลากหลายประเภท โดยยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำระดับโลกในแวดวงแพลตฟอร์มเกมบล็อกเชน ทั้งยังมีแผนที่จะปล่อยวีมิกซ์ เพลเยอร์ (WEMIX PLAYER) แอปเพลเยอร์และระบบบริจาคที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริจาคโทเคนต่าง ๆ ให้กับอินฟลูเอนเซอร์ได้