เมื่อวันที่ 29 กันยายน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่ร่วมพัฒนากับแอปพลิเคชัน แทนใจ (Tanjai) เวอร์ชั่น 2.0 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สนับสนุนการเข้าถึงสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบสิทธิประโยชน์ในการซื้อสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มชั้นนำ ได้แก่ ช้อปปี้ (Shopee) และ LINE MAN Wongnai รวมถึง การให้ผู้ใช้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ ของ กบข. และ Minor Food Group ผ่านแอปพลิเคชั่น แทนใจ

ตร. ผนึกกำลัง 4 องค์กรภาครัฐ-เอกชนเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่บนแอปฯ แทนใจ เวอร์ชั่น 2.0 มุ่งยกระดับสวัสดิการตำรวจ ด้วยสิทธิประโยชน์จาก Shopee, LINE MAN Wongnai,Minor Food และ กบข.

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า แทนใจ คือแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่สำคัญสำหรับบุคลากรและข้าราชการตำรวจ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อสร้างการเข้าถึงและเชื่อมต่อข่าวสารสำคัญถึงเจ้าหน้าที่ผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งรวมถึงข้อมูลด้านสิทธิสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากร้านค้าและบริการพันธมิตร การร่วมมือกับพันธมิตรทั้ง 4 ในครั้งนี้   นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนและสังคมต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจาก Shopee, LINE MAN Wongnai,Minor Food

ตร. ผนึกกำลัง 4 องค์กรภาครัฐ-เอกชนเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่บนแอปฯ แทนใจ เวอร์ชั่น 2.0 มุ่งยกระดับสวัสดิการตำรวจ ด้วยสิทธิประโยชน์จาก Shopee, LINE MAN Wongnai,Minor Food และ กบข.นอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังร่วมมือกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้เข้าถึงบริการของ กบข. ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่ง กบข. ได้พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อข้อมูล เมื่อข้าราชการตำรวจที่เป็นสมาชิก กบข. เข้าใช้งานแอปพลิเคชันแทนใจ สามารถคลิกเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน กบข. “My GPF Application” ได้อัตโนมัติ

เป็นการเพิ่มช่องทางการดูยอดเงินบัญชีของสมาชิก และ กบข. ได้คัดสรรสิทธิประโยชน์สำหรับข้าราชการตำรวจ ทั้ง ประกันอุบัติเหตุฟรีจากทิพยประกันภัย ส่วนลดค่าน้ำมันจากปั๊ม PT ส่วนลดค่าสินค้าจาก 7-11 และ เทสโก้ โลตัส เป็นต้น พร้อมทั้งได้เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้กับข้าราชการตำรวจในการบริหารเงินเพื่อการเกษียณ

สำหรับแอปพลิเคชั่น แทนใจ (Tanjai) เวอร์ชั่น 2.0 ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพและมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ เตรียมปล่อยให้บุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อัพเดท ในช่วงสิ้นเดือนกันยายน 2565 ทั้งทาง App Store และ Play Store