‘ไอแบงก์’ ประกาศขยายเวลา รับสมัครตำแหน่งผู้จัดการธนาคาร ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล กรรมการธนาคาร ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย...

Read More