เรเว่ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบรถ BYD ATTO 3 ให้ได้ 5,000 คัน

ตามที่ บ. เรเว่ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบรถ BYD ATTO 3 ให้ได้ 5,000 คันในเดือนธันวาคมนี้นั้น...

Read More