เซ็นทรัลพัฒนา เดินหน้า Retail-Led Mixed-Use Development ปั้นรีเทลโตต่อเนื่อง ทุ่มงบมากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี ชูไฮไลท์โปรเจ็ค พลิกโฉมย่านใหม่ที่ ‘เซ็นทรัล เวสต์วิลล์’ ราชพฤกษ์ พร้อมปั้นเมืองเศรษฐกิจที่ ‘เซ็นทรัล จันทบุรี’ ยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ

ชูศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ เป็น ‘Center of Life’ ทุกแห่ง ผสานจุดแข็ง 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ 1)...

Read More