เซ็นทรัลพัฒนา รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2566 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง รายได้รวม 10,291 ล้านบาท โต 27% จากปี ก่อน และกำไรสุทธิ 3,246 ล้านบาท โต 39% จากปีก่อน

 แผน 5 ปี (ปี 2566-2570) ลงทุน 135,000 ล้านบาท มุ่งสู่โมเดลธุรกิจแห่งอนาคต ‘The Ecosystem for All’...

Read More