เซ็นทรัลพัฒนา” กางโรดแมปช่วยสร้างภูมิคุ้มกันประเทศ เสนอใช้ ​ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสำหรับฉีดวัคซีน เร่งให้ประเทศเกิด Herd Immunity ​พร้อมช่วยเหลือทุกฝ่าย ประคองและฟื้นฟูเศรษฐกิจพ้นวิกฤตด้วยกัน

• ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเป็นศูนย์กลางชุมชน พื้นที่ขนาดใหญ่ มีมาตรการที่สะอาดปลอดภัย และสะดวก...

Read More