‘อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์’ ประกาศพันธกิจสร้างความยั่งยืนทุกมิติ โชว์ผลลัพธ์ปี 2564  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 8,339.491 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เตรียมติดตั้ง “โซลาร์ฯ” ครบทุกสาขาใน 5 ปี พร้อมปรับบรรจุภัณฑ์-สินค้า “Eco Friendly”

บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ หรือ ILM มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมที่ดี...

Read More