‘อนันดา’ เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ฯ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.40% และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี เสนอขายระหว่างวันที่ 5-6 และ 9-10 สิงหาคม ผ่าน 6 สถาบันการเงิน

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ฯ รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน อยู่ที่...

Read More