‘สินิตย์’ เปิดตัวโครงการโคนม เฟส 4 พร้อมพาผู้ประกอบการนมโคแปรรูป จับคู่ธุรกิจและขายสินค้าบนแพลตฟอร์มชื่อดังของจีน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” ปี 4...

Read More