‘บมจ.บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค’ หรือ ‘BLC’    โชว์ศักยภาพการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม ตอกย้ำผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพครบวงจร    

‘บมจ. บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค...

Read More