นายกฯ เยี่ยมชมโซลาร์ลอยน้ำไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลก ชื่นชมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ช่วยลดโลกร้อน เดินหน้าประเทศสู่สังคมไร้คาร์บอน

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เขื่อนสิรินธรเยี่ยมชมโซลาร์ลอยน้ำไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลก...

Read More