นายกสมาคมฯ เป็น ประธานแถลงข่าว จัดงาน FA Thailand Awards 2019

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ...

Read More