นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย–จีน สวัสดีปีใหม่ไทย เลขาธิการ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

นายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย–จีน ,นายพิพัฒน์ นวสวัสดิ์ เหรัญญิก,นายกอบกิจ...

Read More