นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ยืนยันไข่ไม่ขาดแคลน พร้อมร่วมมือรัฐเพิ่มปริมาณตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น

นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่...

Read More