นานาชาติปลื้ม “เพชรบุรี”อพท. ผลักดันสมศักดิ์ศรีเมืองสร้างสรรค์โลกด้านอาหาร

อพท. ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก เปิดเวทีระดับนานาชาติ...

Read More