นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 ศึกษาดูงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหัวคูใน

วันนี้ 1 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมานั้น นายอวิรุทธ์ มีชื่น นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ...

Read More