นวัตกรรม “VirionQ PPE” กำจัดไวรัสใน 30 นาที หนึ่งในรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 65

ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โชว์ผลงาน “VirionQ PPE...

Read More