นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยคริสเตียน และพิธีแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ...

Read More