นครชัยแอร์ เดินหน้าจับมือ กรมอนามัยใน“โครงการภาคีร่วมใจส่งรัก ส่งนมจากอกแม่สู่ลูก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ให้บริการขนส่งน้ำนมแม่ฟรี ไปกับรถรับ-ส่งพัสดุนครชัยแอร์ใน 42 สาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า...

Read More