ธปท. – ก.ล.ต. – คปภ. – สคส. ประสานความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ภาคธุรกิจการเงิน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 หน่วยงานกำกับดูแลภาคธุรกิจการเงิน ทั้ง 3 องค์กร ได้แก่...

Read More