ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งมอบปริมาณโลหิต ประจำปี 2564 จำนวน 25 ล้านซีซี พร้อมเปิดโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” ประจำปี 2565

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ...

Read More