ธนาคารอัจมาน จับมือ มาสเตอร์การ์ด เปิดตัว “ทัชการ์ด” บัตรสำหรับผู้พิการทางสายตาใบแรกของโลก มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วยูเออี 

รอยบากที่ชัดเจนบนทัชการ์ดช่วยให้ผู้พิการทางสายตาและผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถแยกแยะบัตรได้อ...

Read More