ธนาคารกรุงเทพ คิกออฟหลักสูตรอบรม The Big Blue Ocean รุ่นที่ 1

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ กรรมการธนาคาร ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์...

Read More