ทูตพาณิชย์บุกขยายตลาด ชูโมเดลใหม่ เจาะจังหวัดหวินห์ลง ในเวียดนามใต้

นางสุภาพร สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ นครโฮจิมินห์...

Read More