ทีเอ็มบีธนชาต แนะหลีกเลี่ยงการใช้บริการสาขา ลดความเสี่ยงจากโควิด-19 ย้ำลูกค้าบัญชีธนชาตเดิม ไม่ต้องรีบเร่งเปลี่ยนสมุดบัญชีที่สาขา และบัตรเดบิต / บัตรเอทีเอ็มเดิมใช้ทำธุรกรรมได้ต่อเนื่อง

สืบเนื่องจากประกาศทางภาครัฐ เรื่องการยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทาง...

Read More