ทีเอ็มบีธนชาต มอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการ Fun for Fin “เด็กไฟ-ฟ้า ออมได้ใช้เป็น” สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่                

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวมาริสา จงคงคาวุฒิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน...

Read More