ทีเคพาร์ค ชวนคิดทะลุกรอบ  ออกแบบพื้นที่เรียนรู้ที่ไม่ต้องอยู่แค่…ในห้องเรียน

กรุงเทพฯ  – สถาบันอุทยานการเรียนรู้ หรือ ทีเคพาร์ค  ร่วมกับ TED Circles by...

Read More