‘ดุสิตธานี’ เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งโครงสร้างทางการเงินเตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ เสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่-สถาบัน เพื่อเตรียมตัวรับการท่องเที่ยวฟื้นตัวหลังโควิด-19 

กรุงเทพฯ :  บมจ.ดุสิตธานี เดินหน้าจัดโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่ง...

Read More