‘ดุสิตธานี’ เดินหน้ายกเครื่องเทคโนโลยี รองรับธุรกิจท่องเที่ยวเปลี่ยนหลังโควิด-19 วางแผนระยะยาวตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะเจาะจง หวังเพิ่มโอกาสแข่งขัน

กลุ่มดุสิตธานีเดินหน้าปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี (Technology Transformation)...

Read More