‘ซีพี ออลล์’ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ไว้วางใจจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่ามูลค่าที่จัดสรรไว้ ปิดการขายด้วยยอด 12,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพและช่วยเหลือธุรกิจ SME อย่างต่อเนื่อง

กรุงเทพฯ  : “ซีพี ออลล์” ผู้นำธุรกิจค้าปลีกและผู้บริหารร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น  เซเว่น...

Read More