‘คีรี’ เดินหน้าลุยพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก นำคณะ UTA และองค์กรชั้นนำ เยี่ยมชมการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565, ฮ่องกง – นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อู่ตะเภา...

Read More