คปภ. ติวเข้มกฎกติกาแก่ “ผู้ประเมินวินาศภัย” เพื่อให้ก้าวทันสู่ยุค Next Normal

เร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ “คนกลางประกันภัย” ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น...

Read More