คปภ. คลอด 7 มาตรการเร่งช่วยเหลือ เยี่ยวยาผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล และพายุโซนร้อนคาจิกิ อย่างเต็มที่พร้อมบูรณาการประสานเครือข่ายตรวจสอบความเสียหายเร่งรัดดูแลช่วยเหลือด้านประกันภัยแบบครบวงจร

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.)...

Read More