คณะเภสัชฯ ม.อ.สุดเก่งคว้า ‘สถาบันตัวอย่าง’ จากกระทรวงสาธารณสุข โชว์มาตรฐานการเรียนและการสอนใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปั้นบุคลากรด้านเภสัชกรรมที่มีคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยคณะเภสัชศาสตร์ โชว์ความสำเร็จหลังได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน...

Read More