คณะเทคนิคการแพทย์ ม. มหิดลนำร่องเปิดตัวใช้งานแอปพลิเคชัน CANDEE พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้สังคม

กรุงเทพมหานคร, –  แอปพลิเคชัน CANDEE แพลตฟอร์มบันทึกความดีและสุขภาพ ภายใต้การร่วมมือระหว่าง...

Read More