คณะพาณิชย์ฯ มธ. MOU สมาคมเพื่อนชุมชน ขับเคลื่อนธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 7 หนุน 9 วิสาหกิจชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ – บริการผ่านไอเดียคนรุ่นใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ยลระบิล ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะพาณิชย์ฯ ...

Read More