คณะทรัพย์ฯ ม.อ. เปิด โครงการ “NR Market Place” ตลาดช้อปออนไลน์-ออฟไลน์ชูแหล่งเรียนรู้ ดันศักยภาพนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการ และสร้างโอกาสธุรกิจให้กับเกษตรกร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ...

Read More