คณะกายภาพบำบัดฯ ม.รังสิต จับมือ สป.สว และ สสส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัย ฝึกลุก ล้มเป็น”

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ...

Read More