คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศหามืออาชีพขึ้นผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยคนใหม่

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการธนาคาร...

Read More