คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐ มีมติเอกฉันท์ให้ใช้วัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์ กับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปได้

คำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลัง FDA ได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์เพื่อใช้งานฉุกเฉิน...

Read More