ข้าวหน้าบอสสุดสตันท์! สื่อใหม่ที่ ZEN ใช้สร้าง Movement WorkLunchBalance ด้วยหน้าบิ๊กบอสทั่วไทย

ในยุคแห่ง Toxic Productivity ความขยัน กลับมาทำร้ายคนทำงาน Work ไร้ บาลานซ์...

Read More