ขอเชิญรับชมการแถลงข่าวเปิด โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 9 ผ่าน FB Live Streaming:

“9 ปี แห่งพลังสามัคคี ฟันฝ่าทุกวิกฤต สู่ทางรอดที่ยั่งยืน” ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน...

Read More