ขอนแก่นสานพลังประชารัฐ ชูตลาดนำการผลิตด้วย 5 ร. ผักไมซ์ เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้นายประดิษฐ์ นัดทะยาย...

Read More