ก้าวแรกจาก“Passion” ก้าวต่อไปสู่“มืออาชีพ” ตามหาสิ่งที่ตัวเองรัก และไม่หยุดการพัฒนา

Real People, Real Passion คนกล้า นักล่าฝัน ตามหาสิ่งที่รัก ไม่หยุดการพัฒนาตนเอง วิ่งเข้าหาโอกาส...

Read More