KISS จับมือ GMM OSHOPPING ตอกย้ำความปังต่อเนื่อง เปิดตัวแบรนด์ใหม่ ‘ชี่ Qi’   ส่งแคมเปญใหญ่ 3 พี่น้องตระกูลชี่ – เบิร์ด, ก้อง, ต่อ เขย่าตลาดเพื่อสุขภาพ 

บมจ. โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ KISS...

Read More